Etxejabeen mankomunitateetako agiriak

Honako idatzi hauen adibideak ikusteko, izenburu bakoitzaren ondoan 2 lotura dituzue: word loturak, honek atal horren adibideak word formatuan erakusten ditu eta pdf loturak, pdf formatuan.

Bilera deiak eta aktak  pdf  word

A  Atarikoen Batzar Nagusirako deia
B  Atarikoen Batzar Nagusirako akta
C  Atarikoen bilera deia
D  Atarikoen bilera akta
E  Atariko batzuek Batzar Nagusi Berezirako deia egitea

Bilerara joateko ordezkaritza  pdf  word

A  Beste bati ordezkaritza ematea

Jakinaraztekoak  pdf  word

A  Zorren egoeraren berri ematea eta ordaintzeko eskatzea
B  Zorrak ordaintzeko eskatzea
C  Etxebizitza saldu izanaren berri ematea
D  Ordaindu gabeko kuotak erreklamatzeko demanda

Ziurtagiriak  pdf  word

A  Etxe saltzailearen zorren egoerari buruzko ziurtagiria

Errekerimendua  pdf  word

A  Etxe saltzaileak etxe jabeen komunitatearekin dituen zorrei buruzko ziurtagiria eskatzea komunitateko presidenteari

Balantze ekonomikoa  pdf  word

A  Balantze ekonomikoa

Errotuluak  pdf  word

A  Errotuluak

Oharrak  pdf  word

A  Atarikoentzako oharrak
B  Izena emateko orria
C  Kexak idatziz biltzea
D  Berokuntza instalazioaren urteko hustuketa
E  Berokuntza sistema betetzea
F  Igogailua nola erabili

Araudia  pdf  word

A  Barne araudia
B  Estatutuak

Hiztegia  pdf  word

A  Euskara-Gaztelania hiztegia
B  Gaztelania-Euskara hiztegia