ELEKTRIKARI BAT BEHAR DA ANTZUOLAN // ELECTRICISTA CUADRADISTA EN ANTZUOLA

2017-12-01

Deskribapena

SARRERETAN SEGURTASUNA BERMATZEKO SEGURTASUN-HESIA EZARTZEA PRODUKZIO LINEATAN. MANTENU ETA INSTALAZIOETAN ERE LAN EGINGO DU// INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD A LÍNEA DE PRODUCCIÓN EXISTENTE PARA ADECUAR LA SEGURIDAD EN LOS ACCESOS. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES VARIAS.

Baldintzak

BEHARREZKO DA: INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMAKIKOAK ERDI MAILAKO ZIKLOKO TITULUA IZATEA ETA 48 HILABETEKO ESPERIENTZIA. BALORATUKO DA: KOTXEA ETA GIDABAIMENA IZATEA// REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: TITULACIÓN GRADO MEDIO EN INTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS, EXPERIENCIA 48 MESES MIN. SE VALORARÁ: COCHE Y CARNET DE CONDUCIR

Harremanetarako

Naiara Aranburu
naranburu@debagoiena.eus
Tlf: 943 79 30 90

Izena eman