Estatutuak


DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEAREN ESTATUTUAK


                                                                                                                                                                                                                               INDARREAN (2015/04/22tik)

I N D I Z E A


I. Títulua .- XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua: Mankomunitatearen eraketa
2. artikulua: Deitura
3. artikulua: Egoitza
4. artikulua: Izaera juridikoa eta ahalmenak
5. artikulua: Antolaketa eta funtzionamendua
6. artikulua: Mankomunitatearen indarraldia

II. Titulua.- MANKOMUNITATEAREN XEDEA

7. artikulua: Mankomunitatearen xedea

III. Titulua.- EGITURA ORGANIKOA

8. artikulua: Egitura organikoa

I Kapitulua.- Gobernu-organoak

   1. Sekzioa.- GOBERNU JUNTA

        9. artikulua: Gobernu Junta
       10. artikulua: Gobernu Juntako kideak izendatzea
       11. artikulua: Gobernu Juntaren eraketa
       12. artikulua: Gobernu Juntak bere eginkizuna uztea
       13. artikulua: Gobernu Juntaren eskumenak

   2. Sekzioa.- LEHENDAKARITZA

       14. artikulua: Izendapena
       15. artikulua: Lehendakari-kargua galtzea
       16. artikulua: Lehendakariaren eskumenak

  3. Sekzioa.- LEHENDAKARIORDETZA

       17. artikulua: Izendapena
       18. artikulua: Kargua galtzea
       19. artikulua: Eskumenak

II Kapitulua.- Gobernu-organoen funtzionamendua

       20. artikulua: Ebazpenak

        1. Sekzioa.- KIDE BAKARREKO ORGANOAK

       21. artikulua: Kide bakarreko organoen erabakiak

         2. Sekzioa.- KIDE ANITZEKO ORGANOAK

            1. Azpisekzioa.- Gobernu Junta

               22. artikulua: Bilkuren araubidea
               23. artikulua: Deialdiak
               24. artikulua: Bertaratuen quoruma
               25. artikulua: Erabakiak hartzea
               26 artikulua: Berdinketa

III Kapitulua.- Informazio Batzordeak

               27. artikulua: Informazio Batzordeak
               28. artikulua: Eskumenak
               29. artikulua: Irizpenak
               30. artikulua: Funtzionamendu-arauak


IV Titulua.- PERTSONALAREN ARAUBIDEA

31. artikulua: Mankomunitatearen zerbitzurako langileak
32. artikulua: Idazkaritza eta kontu-hartzailetza


V. Titulua.- ARAUBIDE EKONOMIKOA

33. artikulua: Araudi aplikagarria
34. artikulua: Baliabide ekonomikoak
35. artikulua: Udal-ekarpenak
36. artikulua: Aurrekontu-eta kontabilitate-araubidea


VI Titulua.- MANKOMUNITATEA HANDIAGOTZEA, BANATZEA ETA DESEGITEA

37. artikulua: Beste udalerri batzuk Mankomunitatean sartzea
38. artikulua: Mankomunitatetik banatzea
39. artikulua: Mankomunitatearen desegitea
40. artikulua: Desegiteko prozedura

VII: Titulua.- ESTATUTUAK ALDATZEA

41. artikulua: Estatutuak aldatzea

XEDAPEN GEHIGARRIAK

AZKEN XEDAPENA

 

ESTATUTUAK BERE OSOTASUNEAN HEMEN.

 

OVHn gertatutako sutea dela eta, milaka zerbitzari erori ziren martxoaren 10ean, gure webgunea ostatatzen duena barne.
Web zerbitzua normaltasunez eskaintzeko lanean ari gara; atal batzuk guztiz eguneratu gabe daude eta beste batzuk ez daude erabilgarri.

Barkatu eragozpenak eta eskerrik asko pazientziagatik.