Lan eskaintzak http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/lanerako-orientazioa/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak Garapen Agentzia eu ELEKTRIKARI BAT BEHAR DA ANTZUOLAN // ELECTRICISTA CUADRADISTA EN ANTZUOLA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=50 SARRERETAN SEGURTASUNA BERMATZEKO SEGURTASUN-HESIA EZARTZEA PRODUKZIO LINEATAN. MANTENU ETA INSTALAZIOETAN ERE LAN EGINGO DU// INSTALACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD A LÍNEA DE PRODUCCIÓN EXISTENTE PARA ADECUAR LA SEGURIDAD EN LOS ACCESOS. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES VARIAS. Fri, 01 Dec 2017 Amaia Irizar DIETETIKA PRODUKTUEN KOMERTZIALA// COMERCIAL PRODUCTOS DIETÉTICA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=46 ENPRESAK DITUEN DIETETIKA PRODUKTUEN ORDEZKARITZA EUSKAL HERRIAN, KANTABRIAN, NAFARROAN ETA ERRIOXAN. BEZEROEI PRODUKTU BERRI ETA ESKAINTZA EZBERDINEN AURKEZPENAZ ERE ARDURATUKO DA. ESKAINTZEN DA: AUTONOMO BEZALA LAN EGITEA, LAN-JARDUN OSOA//SE DEDICARÁ A LA REPRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CARTERA EN LA ZONA DEL PAÍS VASCO, CANTABRIA, NAVARRA Y RIOJA. TAMBIÉN SE RESPONSABILIZARÁ DE PRESENTAR NUEVOS PRODUCTOS Y OFERTAS. SE OFRECE: CONTRATO DE AUTÓNOMO, JORNADA COMPLETA. Thu, 26 Oct 2017 Amaia Irizar ASEGURU AGENTEA DEBAGOIENEAN//AGENTE DE SEGUROS EN DEBAGOIENA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=45 ASEGURU AGENTE ESKLUSIBOA BEHAR DA. BERE LANA BEZERO BERRIAK KAPTATZEA IZANGO DA, MERKATU BERRI BAT IREKITZEN GAUDE ETA. ESKAINTZEN DA: FORMAKUNTZA ENPRESAREN ALDETIK, KONTRATU MERKANTILA. ORDUTEGIA: 9:00-13:00 ETA 16:00-20.00// SE NECESITA AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS. DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA CAPTACIÓN DE CLIENTES. SE OFRECE: FORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, CONTRATO MERCANTIL. HORARIO: 9:00-13:00 Y 16:00-20:00 Tue, 24 Oct 2017 Amaia Irizar BALIO ANITZEKO LANGILEA BEHAR DA ANTZUOLAN// PUESTO DE TRABAJO POLIVALENTE EN ANTZUOLA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=42 BALIO ANITZEKO LANPOSTUA ANTZUOLAN: ESTANPAZIO MAKINAK PRESTATZEA, GRUAK ERABILTZEA, MANTENUA. ESKAINTZEN DA: 8 ORDUKO LAN-JARDUNA ASTELEHENETIK OSTIRALERA. //PUESTO DE TRABAJO POLIVALENTE EN ANTZUOLA: PREPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESTAMPACIÓN, MANIPULACIÓN DE GRÚAS, MANTENIMIENTO. SE OFRECE: 8H DIARIAS DE LUNES A VIERNES. Mon, 09 Oct 2017 Amaia Irizar %33 DESGAITASUNA DUEN KOMUNIKAZIO OPERADOREA BEHAR DA BERGARAN// OPERADOR/A COMUNICACIONES CON MINUSVALÍA 33% EN BERGARA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=40 KOMUNIKAZIOA SAREARAN FUNTZIONAMENDU ONAZ ARDURATUKO DA. BERE ZEREGINA LARRIALDI GERTAKARIAK ANTZEMAN ETA BERAUEK KONPONTZEKO BEHAR DIREN BALIABIDEAK MOBILIZATZEA ETA KOORDINATZEA IZANGO DA// SE RESPONSABILIZARÁ DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES. SERÁ SU COMETIDO LA RECEPCIÓN Y/O DETECCIÓN DE LAS INCIDENCIAS-EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN, MOVILIZANDO Y COORDINANDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LAS MISMAS, GESTIONANDO LA INFORMACIÓN EFICAZMENTE. Mon, 11 Sep 2017 Amaia Irizar EUSKARA BI IRAKASLE BEHAR DIRA AKADEMIA BATEAN (BATA GASTEIZEN ETA BESTEA DONOSTIARAKO) http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=38 Wed, 30 Aug 2017 Amaia Irizar ERREPIDE MANTENTZE LANGILEA BEHAR DA DEBAGOIENEAN (BERGARA)// SE PRECISA OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN DEBAGOIENA (BERGARA) http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=36 Wed, 05 Jul 2017 Amaia Irizar EKOIZPEN SAILEKO ARDURADUNA BEHAR DA ELGOIBARREN// RESPONSABLE DE PLANTA EN ELGOIBAR http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=35 EKOIZPEN PROZESUAREKIN ZERIKUSIA DUEN JARDUEREZ ARDURATUKO DA (KALITATEA, EKOIZPEN PLANIFIKAZIOA, MANTENUA, LOGÍSTICA..)// SE RESPONSABILIZARÁ DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO PRODUCTIVO (CALIDAD, PLANIF DE LA PRODUCC. MANTENIMIENTO, LOGÍSITCA...) Tue, 04 Jul 2017 Amaia Irizar ARETXABALETAKO ENPRESA BATEK FRESATZAILE/MEKANIZAZIO ZENTRUKO LANGILEA BEHAR DU// EMPRESA DE ARETXABALETA PRECISA TRABAJADOR PARA FRESADORA/CENTRO MECANIZADO http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=32 KONTRATU MUGAGABEA ESKAINTZEN DA// SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO Tue, 23 May 2017 Amaia Irizar