Lan eskaintzak http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/lanerako-orientazioa/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak Garapen Agentzia eu ERROTULUEN MUNTAIA LAGUNTZAILEA ARRASATEN LAN-JARDUN ERDIRAKO// AYUDANTE DE MONTAJE DE RÓTULOS EN ARRASATE PARA MEDIA JORNADA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=69 TAILERREAN ERROTULUAK EGITEN ETA MUNTATZEN LAGUNDUKO DU. ENPRESAK DITUEN ESKAERAK BANATU ETA ERROTULUAK MUNTATUKO DITU. ORDUTEGIA: 9:00-13:00// AYUDARÁ EN LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE RÓTULOS, REPARTO DE PEDIDOS Y MONTAJE DE RÓTULOS. HORARIO 9:00-13:00 Thu, 24 May 2018 Amaia Irizar KOFRATUKO EGUR TAULAK FABRIKATZEKO LANGILEA BEHAR DA OÑATIN// OPERARIO FABRICACIÓN DE TABLERO PARA ENCOFRADO EN OÑATI http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=64 KOFRATUKO EGUR TAULAK FABRIKATZEKO MAKINAK MENEIATZEN LAGUNTZEKO PERTSONA BEHAR DA. PROZESUKO EDOZEIN MAKINA ERABILIKO DU. 3 TXANDATAN LAN EGINGO DA. SOLDATA GORDINA GUTXI GORABEHERA: 1400?//APOYO EN EL MANEJO DE MAQUINARIA DESTINADA A LA FABRICACIÓN DE TABLEROS DE MADERA PARA ENCOFRADO. PODRÁ TRABAJAR EN CUALQUIERA DE LAS MÁQUINAS DEL PROCESO. TRABAJO A 3 RELEVOS. SALARIO MENSUAL BRUTO APROX: 1400? Tue, 17 Apr 2018 Amaia Irizar ARRASATEN, (LANPOLTSA OSATZEKO), GUTXIENEZ %33KO EZGAITASUNA DUEN KOBRATZAILEA BEHAR DA// EN ARRASATE SE PRECISA CAJERO/A (PARA CREACIÓN BOLSA DE EMPLEO) CON DISCAPACIDAD MÍNIMA DEL 33% http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=60 Fri, 23 Feb 2018 Amaia Irizar ITURGINA BEHAR DA ARRASATEN // SE PRECISA FONTANERO PARA ARRASATE http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=51 UR, GAS ETA AIRE KONPRIMATU INSTALAZIOAK EGINGO DITU BAI ENPRESATAN BAI ETA ETXEETAN ERE. ESKAINTZEN DA: ASTELEHENETIK OSTIRALA BITARTEAN LANA, GOIZ ETA ATSALDEZ.// REALIZAR INSTALACIONES DE AGUA, GAS Y/O AIRE COMPRIMIDO EN EMPRESAS Y/O PARTICULARES. SE OFRECE: TRABAJO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE Wed, 20 Dec 2017 Amaia Irizar ASEGURU AGENTEA DEBAGOIENEAN//AGENTE DE SEGUROS EN DEBAGOIENA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=45 ASEGURU AGENTE ESKLUSIBOA BEHAR DA. BERE LANA BEZERO BERRIAK KAPTATZEA IZANGO DA, MERKATU BERRI BAT IREKITZEN GAUDE ETA. ESKAINTZEN DA: FORMAKUNTZA ENPRESAREN ALDETIK, KONTRATU MERKANTILA. ORDUTEGIA: 9:00-13:00 ETA 16:00-20.00// SE NECESITA AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS. DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA CAPTACIÓN DE CLIENTES. SE OFRECE: FORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, CONTRATO MERCANTIL. HORARIO: 9:00-13:00 Y 16:00-20:00 Tue, 24 Oct 2017 Amaia Irizar %33 DESGAITASUNA DUEN KOMUNIKAZIO OPERADOREA BEHAR DA BERGARAN (Lanpoltsa eratzeko)// OPERADOR/A COMUNICACIONES CON MINUSVALÍA 33% EN BERGARA (Para creación de bolsa de trabajo) http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=40 KOMUNIKAZIOA SAREARAN FUNTZIONAMENDU ONAZ ARDURATUKO DA. BERE ZEREGINA LARRIALDI GERTAKARIAK ANTZEMAN ETA BERAUEK KONPONTZEKO BEHAR DIREN BALIABIDEAK MOBILIZATZEA ETA KOORDINATZEA IZANGO DA . HIRU TXANDATAN (GAUEZ ERE BAI) LAN EGINGO DA// SE RESPONSABILIZARÁ DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES. SERÁ SU COMETIDO LA RECEPCIÓN Y/O DETECCIÓN DE LAS INCIDENCIAS-EMERGENCIAS QUE SE PRODUZCAN, MOVILIZANDO Y COORDINANDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR LAS MISMAS, GESTIONANDO LA INFORMACIÓN EFICAZMENTE. SE TRABAJARÁ A 3 TURNOS (TAMBIÉN NOCHES) Mon, 11 Sep 2017 Amaia Irizar ARTAPEN ETA MANTENU LANGILEA BEHAR DA DEBAGOIENEAN ETA UROLA KOSTAN (LANPOLTSA ERATZEKO)// SE PRECISA OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS EN DEBAGOIENA Y UROLA KOSTA (PARA CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO) http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=36 Wed, 05 Jul 2017 Amaia Irizar ARETXABALETAKO ENPRESA BATEK FRESATZAILE/MEKANIZAZIO ZENTRUKO LANGILEA BEHAR DU// EMPRESA DE ARETXABALETA PRECISA TRABAJADOR PARA FRESADORA/CENTRO MECANIZADO http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=32 KONTRATU MUGAGABEA ESKAINTZEN DA// SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO Tue, 23 May 2017 Amaia Irizar