Lan eskaintzak http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/lanerako-orientazioa/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak Garapen Agentzia eu ARTXIBOKO TEKNIKARI BAT BEHAR DA BERGARAN http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=63 AZPIFONDO HISTORIKOKO ETA ADMINISTRATIBOKO DOKUMENTAZIOA SAILKATU ETA DESKRIBATZEA ISAD (G) ARAUAK ERABILITA. KONTRATUAREN IRAUPENA: 2-3 HILABETE. GOIZ ETA ATSALDE. URTEKO SOLDATA GORDIÑA: 38.584,89? Fri, 09 Mar 2018 Amaia Irizar ARRAZUA-UBARRUNDIAN MANTENU TAILERRERAKO (elektrizitatea, pintura, igeltserotza?) IRAKASLEA BEHAR DA// SE NECESITA MAESTRO/A TALLER MANTENIMIENTO EN ARRAZUA-UBARRUNDIA (Electricidad, pintura, albañilería..) http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=62 EGITEKOAK: GAZTE ETA ADIN-TXIKIKOEN ERREALITATEAREKIN JABETU, LANERATZE AURRETIKO FORMAKUNTZA ETA LANERAKO FORMAKUNTZA EMAN (TALDEAN ETA BAKARKA), EGUNEROKO EKINTZAK ANTOLATU, BALIABIDE EZBERDINEN KOORDINAZIOA GAZTE ETA ADIN-TXIKIKOEN JARRAIPENAK EGITEKO, FORMAKUNTZA PLANEAN PARTE HARTZEA. EGUTEGI/ORDUTEGIA: ASTELEHENETIK OSTIRALERA 9:00-16:30. HILEKO SOLDATA GORDINA: 1870? // FUNCIONES: TOMA DE CONTACTO DIARIO CON LA REALIDAD DE LOS MENORES Y JÓVENES, IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN PRELABORAL/LABORAL DE LOS MENORES (GRUPAL E INDIVIDUALMENTE), PREPARAR Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS, COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS COMUNITARIOAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS MENORES Y JÓVENES, PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE FORMACIÓN. HORARIO: LUNES A VIERNES 9:00-16:30. SALARIO BRUTO: 1870? Fri, 02 Mar 2018 Amaia Irizar ARRASATEN, (LANPOLTSA OSATZEKO), GUTXIENEZ %33KO EZGAITASUNA DUEN KOBRATZAILEA BEHAR DA// EN ARRASATE SE PRECISA CAJERO/A (PARA CREACIÓN BOLSA DE EMPLEO) CON DISCAPACIDAD MÍNIMA DEL 33% http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=60 Fri, 23 Feb 2018 Amaia Irizar BERGARAN LAMINAZIO KAXAK MUNTATU/DESMUNTATZEKO ETA ZUBI-GARABIA ERABILTZEKO LANGILEA BEHAR DA// SE PRECISA TRABAJADOR PARA MONTAJE/DESMONTAJE DE CAJAS DE LAMINACIÓN Y MANEJO DE GRÚA PUENTE EN BERGARA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=59 ENERGIA SEKTORERAKO EKIPO INDUSTRIALAK EKOIZTEN DUEN ENPRESA BATEK MUNTAKETA ETA DESMUNTAKETARAKO LANGILEAK BEHAR DITU BERGARAN. ZEREGINAK: ONDASUN KONTSUMIGARRIAK MUNTATU ETA DESMUNTATU SIDERURGIA EKIPOETAN, EKIPOAK MUGITZEKO GARABIA ERABILI. KONTRATUAREN IRAUPENA: 12 HILABETE. HASIERA: APIRILA. HILEKO SOLDATA GORDINA GUTXI GORABEHERA: 1750?// EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA SECTOR ENERGÉTICO NECESITA TRABAJADORES PARA MONTAR Y DESMONTAR ELEMENTOS CONSUMIBLES EN EQUIPOS SIDERÚRGICOS. UTILIZACIÓN DE GRÚA PUENTE. DURACIÓN DEL CONTRATO: 12 MESES. INICIO: ABRIL. SALARIO BRUTO APROX: 1750? Mon, 19 Feb 2018 Amaia Irizar BERGARAKO JATETXE BATEAN SUKALDARI EDO SUKALDARI LAGUNTZAILE BAT BEHAR DA// RESTAURANTE DE BERGARA PRECISA COCINER@ O AYUD. DE COCINA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=57 BERGARAKO JATETXE BATEAN SUKALDARI EDO SUKALDARI LAGUNTZAILE BAT BEHAR DA. MENUA ETA KARTA ETA OROHAR SUKALDEKO LANAK. OSO GARRANTZITSUA DA HIGIENEA ETA ORDENA MANTENTZEA. ORDUTEGIA: ASTELE-OSTEGUN: 10.00-16.00, OSTIRAL 10.00-16.00 ETA 20.00-23.00, LARUNB 11.00-16.00 ETA 20.00-23.00, IGANDEA 11.00-16.00// RESTAURANTE DE BERGARA PRECISA COCINERO O AYUD. DE COCINA. ELABORACIÓN DEL MENÚ Y CARTA, Y EN GENERAL, TAREAS DE COCINA. ES MUY IMPORTANTE HIGIENE Y ORDEN EN LA COCINA. HORARIO: LUNES-JUEVES: 10.00-16.00, VIERNES 10.00-16.00 Y 20.00-23.00, SABADOS 11.00-16.00 Y 20.00-23.00, DOMINGO 11.00-16.00 Tue, 06 Feb 2018 Amaia Irizar TABERNA-ZERBITZARIA BEHAR DA OÑATIKO HOTEL BATEAN// SE PRECISA CAMARERO/A DE BAR PARA HOTEL DE OÑATI. http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=54 TABERNAKO LANA, BEZEROEN SARRERA GAUZATU ETA HAUEN BEHARREI ERANTZUNGO DIE// REALIZARÁ EL TRABAJO DE CAMARERO/A ASÍ COMO EL CHECKING Y ATENCIÓN AL CLIENTE. Wed, 10 Jan 2018 Amaia Irizar ITURGINA BEHAR DA ARRASATEN // SE PRECISA FONTANERO PARA ARRASATE http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=51 UR, GAS ETA AIRE KONPRIMATU INSTALAZIOAK EGINGO DITU BAI ENPRESATAN BAI ETA ETXEETAN ERE. ESKAINTZEN DA: ASTELEHENETIK OSTIRALA BITARTEAN LANA, GOIZ ETA ATSALDEZ.// REALIZAR INSTALACIONES DE AGUA, GAS Y/O AIRE COMPRIMIDO EN EMPRESAS Y/O PARTICULARES. SE OFRECE: TRABAJO DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE Wed, 20 Dec 2017 Amaia Irizar ASEGURU AGENTEA DEBAGOIENEAN//AGENTE DE SEGUROS EN DEBAGOIENA http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=45 ASEGURU AGENTE ESKLUSIBOA BEHAR DA. BERE LANA BEZERO BERRIAK KAPTATZEA IZANGO DA, MERKATU BERRI BAT IREKITZEN GAUDE ETA. ESKAINTZEN DA: FORMAKUNTZA ENPRESAREN ALDETIK, KONTRATU MERKANTILA. ORDUTEGIA: 9:00-13:00 ETA 16:00-20.00// SE NECESITA AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS. DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA CAPTACIÓN DE CLIENTES. SE OFRECE: FORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, CONTRATO MERCANTIL. HORARIO: 9:00-13:00 Y 16:00-20:00 Tue, 24 Oct 2017 Amaia Irizar EKOIZPEN SAILEKO ARDURADUNA BEHAR DA ELGOIBARREN// RESPONSABLE DE PLANTA EN ELGOIBAR http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=35 EKOIZPEN PROZESUAREKIN ZERIKUSIA DUEN JARDUEREZ ARDURATUKO DA (KALITATEA, EKOIZPEN PLANIFIKAZIOA, MANTENUA, LOGÍSTICA..)// SE RESPONSABILIZARÁ DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO PRODUCTIVO (CALIDAD, PLANIF DE LA PRODUCC. MANTENIMIENTO, LOGÍSITCA...) Tue, 04 Jul 2017 Amaia Irizar ARETXABALETAKO ENPRESA BATEK FRESATZAILE/MEKANIZAZIO ZENTRUKO LANGILEA BEHAR DU// EMPRESA DE ARETXABALETA PRECISA TRABAJADOR PARA FRESADORA/CENTRO MECANIZADO http://www.debagoiena.eus/eu/garapen-agentzia/enplegua-eta-prestakuntza/enplegua/enplegu-zentroa/lan-eskaintzak/enplegu-lan?lp=32 KONTRATU MUGAGABEA ESKAINTZEN DA// SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO Tue, 23 May 2017 Amaia Irizar