ARRASATEKO AKADEMIA BATERAKO 2 INGELES IRAKASLE BEHAR DIRA// 2 DOCENTES DE INGLÉS PARA ACADEMIA EN ARRASATE

2018-01-18

Deskribapena

Arrasaten ingeles irakaslea behar da. Lanpostuaren funtzioak: ingeles klaseak eman, ikasleen jarraipenak egin, txostenak gertatu.. Zentruko beste eginbeharreko batzuk ere egingo ditu. Eskaintzen da: atsaldez lan egitea, kontratu finkoa// Docente de inglés en Arrasate. Funciones: impartición de clases de inglés, seguimiento de los alumnos, informes etc. así como otras tareas del centro. Se ofrece: Jornada de tarde y contrato indefinido

Baldintzak

Ezinbesteko baldintzak: 6 hilabeteko esperientzia ingeles klaseak ematen, ingeles c1 edo c2 titulua izatea, komunikazio eta interpretazio gaitasunak izatea, haurrak atsegitea, Debagoienean bizitzea. Hautatuari urtebeteko konpromisoa eskatuko zaio/ Imprescindible: 6 meses de experiencia impartiendo clases de inglés, título C1/C2 de inglés, dotes comunicativas e interpretativas, pasión por los niños, residencia en Debagoiena. A la persona seleccionada se le pedirá compromiso de un año académico.

Harremanetarako

Naiara Aranburu
naranburu@debagoiena.eus
Tlf: 943 79 30 90

Izena eman