ARRASATEN, ENTZUMEN ZENTRUKO KOMERTZIALA BEHAR DA// COMERCIAL CENTRO AUDITIVO EN ARRASATE

2018-01-04

Deskribapena

SALTZAILE-LAGUNTZAILE KOMETZIALA BEHAR DA ARRASATEN: PERTSONA DINAMIKOA, ENPATIKOA, MALGUA ETA BESTEEI LAGUNTZEA GUSTOKO DUENA. FUNTZIOAK: BEZERO ARRETA (BEZEROAREN HARRERA, DATUAK JASOTZEA, HISTORIA GERTATZEA) ETA DENDAKO PRODUKTUAK SALTZEA// SE PRECISA AUXILIAR DEPENDIENTE CON DOTES COMERCIALES. PERSONA DINÁMICA, EMPÁTICA, FLEXIBLE Y QUE DISFRUTE AYUDANDO A LOS DEMÁS. FUNCIONES: ATENCIÓN AL CLIENTE, (RECEPCION DE CLIENTES, TOMA DE DATOS, PREPARACIÓN DEL HISTORIAL), ASÍ COMO VENTA DE PRODUCTOS.

Baldintzak

BEHARREZKOA DA: DENDAN KOMERTZIAL ERAN 6 HILABETEKO ESPERIENTZIA (OSASUN PRODUKTUETAN BADA HOBE), ENTZUMEN PROTESIKO GOI-MAILAKO ZIKLOA (EDO OSASUN ARLOAN), EUSKARA MAILA ALTUA ETA DEBAGOIENEAN BIZITZEA// IMPRESCINDIBLE: EXPERIENCIA 6 MESES COMO COMERCIAL EN TIENDA (SI ES EN PRODUCTOS SANITARIOS MEJOR), TÍTUL. TÉCNICO SUP EN AUDIOLOGÍA PROTÉSICA (O EN ÁREA SANITARIA), NIVEL ALTO DE EUSKERA Y QUE RESIDEA EN DEBAGOIENA

Harremanetarako

Naiara Aranburu
naranburu@debagoiena.eus
Tlf: 943 79 30 90

Izena eman