ARRASATEKO ENPRESA BATEAN KABLE SARE MUNTAKETA LANGILEAK BEHAR DIRA// MONTADOR RED DE CABLEADO EN ARRASATE

2017-11-07

Deskribapena

KABLE SARE MUNTAI LANA, ZINTAK JARRI ETA EGINDAKO LANA AZTERTU. KONTRATUAREN IRAUPENA: ABENDUAREN 21ARTE. ASTELEHENETIK OSTEGUNERA: 8:00-13:00 ETA 13:45-17:20. OSTIRALAK: 8:00-14:15. HILEKO SOLDATA GORDINA: 900?// MONTAJE DE CABLEADO, ENCLIQUETADOS, ENCINTADOS Y ANALIZAR EL TRABAJO REALIZADO. DURACIÓN DEL CONTRATO: HASTA 21 DE DICIEMBRE. LUNES-JUEVES: 8:00-13:00 Y 13:45-17:20. VIERNES: 8:00-14:15. SALARIO MENSUAL BRUTO: 900?

Baldintzak

BEHARREZKOA DA: ESKULANGINTZA ONA ETA JARRERA ONA// HABILIDAD MANUAL Y BUENA ACTITUD

Harremanetarako

Naiara Aranburu
naranburu@debagoiena.eus
Tlf: 943 79 30 90

Izena eman