ASEGURU AGENTEA DEBAGOIENEAN//AGENTE DE SEGUROS EN DEBAGOIENA

2017-10-24

Deskribapena

ASEGURU AGENTE ESKLUSIBOA BEHAR DA. BERE LANA BEZERO BERRIAK KAPTATZEA IZANGO DA, MERKATU BERRI BAT IREKITZEN GAUDE ETA. ESKAINTZEN DA: FORMAKUNTZA ENPRESAREN ALDETIK, KONTRATU MERKANTILA. ORDUTEGIA: 9:00-13:00 ETA 16:00-20.00// SE NECESITA AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS. DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LA CAPTACIÓN DE CLIENTES. SE OFRECE: FORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, CONTRATO MERCANTIL. HORARIO: 9:00-13:00 Y 16:00-20:00

Baldintzak

BEHARREZKOA DA: PERTSONEKIN LAN-EGITEA GUSTOKO IZATEA, LANERAKO GOGOA IZATEA, EUSKARA MAILA ALTUA, ERDI-MAILAKO LANBIDE HEZIKETA EDO BATXILLERGO TITULUA IZATEA, DEGAGOIENEAN BIZITZEA// IMPRESCINDIBLE: QUE LE GUSTE LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS, QUE TENGA GANAS DE TRABAJAR, NIVEL ALTO DE EUSKERA, NIVEL DE ESTUDIOS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL O BACHILLER, RESIDIR EN DEBAGOIENA.

Harremanetarako

Naiara Aranburu
naranburu@debagoiena.eus
Tlf: 943 79 30 90

Izena eman