KALITATE-KONTROL BURUA ESKORIATZAN// JEFE CONTROL DE CALIDAD EN ESKORIATZA

2016-09-15

Deskribapena

KALITATE-KONTROL BURUA BEHAR DA ESKORIATZAN. EGINBEHARREKOAK: MATERIALARI HARRERA EMAN, HORNITZAILEEKIN HARREMANAK (FITXAK), KALITATEAREN KONTROLA (FITXAK), KALITATE FROGRAK, METROLOGIA.. MUGAGABEKO KONTRATUA ESKAINTZEN DA// JEFE CONTROL DE CALIDAD EN ESKORIATZA: SE RESPONSABILIZARÁ DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL, RELACIÓN CON PROVEEDORES (FICHAS), CONTROL DE CALIDAD (FICHAS), PRUEBAS DE CALIDAD, METROLOGÍA..SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO

Baldintzak

BEHARREZKOA DA: MEKANIZATU EZAGUTZAK, FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOAN GOI MAILAKO ZIKLOA, KALITATEAN 36 HILABETEKO ESPERIENTZIA, METROLOGIA EZAGUTZAK ETA KOTXEA IZATEA// IMPRESCINDIBLE: CONOCIMIENTO DE MECANIZADO, CICLO FORMATIVO GRADO SUP PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FRABRICACIÓN MECÁNICA, EXPERIENCIA DE 36 MESES EN CALIDAD, CONOCIMIENTO DE METROLOGÍA Y COCHE.

Harremanetarako

Naiara Aranburu
naranburu@debagoiena.eus
Tlf: 943 79 30 90

Izena eman